14. Olağan Genel Kurul Seçimleri

Veteriner Hekimler Odası olarak, 6343 sayılı 23. Maddesi gereği iki yılda bir Eylül ayında Genel Kurul Toplantısını yapmak zorundadır.

Odamızın 14. Olağan Genel Kurul 22 Eylül 2018 tarihinde saat:14:00-18:00 saatleri arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Oda organ seçimleri ise 23 Eylül 2018 tarihinde saat:09:00- 17:00 saatleri arasında Burdur Veteriner Hekimler Odasında ekteki gündem gereğince yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde bir hafta sonra 29 Eylül 2018 tarihinde saat:14:00-18:00 arasında Oda Genel Kurulunu 30 Eylül 2018 tarihinde saat:09:00-17:00 arasında oda organ seçimlerini yukarıda belirtilen adreslerde yapılacaktır.

Kazım ÜSTÜNER
Oda Başkanı

BURDUR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI 14.OLAĞAN KONGRESİ GÜNDEMİ

1.GÜN 22 EYLÜL 2018

 • Kayıt (13:30-14:00)
 • Saygı Duruşu, İstiklal Marşı (14:00)
 • Divan Heyetinin Seçimi
 • Gündemin Karara Bağlanması
 • Oda Başkanın açılış Konuşması
 • Konukların Konuşması
 • Çalışma ve Mali Rapor ile Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
 • Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu İbrası
 • Taşınır, Taşınmaz Mal Alımı Konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi
 • Dönem Bütçesinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
 • Oda Organlarına Aday Başvurularının Kabulü
 • Dilek ve Öneriler
 • Kapanış

ADRES: İL TARIM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

2.GÜN 23 Eylül 2018

 • Seçim (09:00-17:00)

ADRES: BURDUR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

 • Yönetim Kurulu’nun Seçimi (Beş Asil, Beş Yedek Üye)
 • Haysiyet Divanı’nın Seçimi( Beş Asil, İki Yedek Üye)
 • Denetleme Kurulu’nun Seçimi (iki Asil Üye)
 • Büyük Kongre Delegelerinin Seçimi (Beş Asil Temsilci Üye, Beş Yedek Üye)

 

NOT: İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantı bir hafta sonra 29-30 Eylül 2018 tarihinde aynı gündemle, aynı adreste yapılacaktır.

Çok Bulutlu

Burdur

10°C

Çok Bulutlu
Nem: 54%
Rüzgar: 14.48 km/h
BURDUR